Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Boter & Honingmis 2018

Op de woensdag na de derde zondag in de Advent, op 19 december 2018, is in de kerk van Blitterswijck 's morgens om zeven uur een votiefmis opgedragen ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van Maria. Deze Gulden Mis werd voor het eerst de "Boter & Honingmis" genoemd. Vóór de Mis zegende pastoor Huub van Horne de boter en honing die op de communiebank lagen en die de pastoor serveerde tijdens het ontbijt dat na deze Mis op de pastorie plaatsvond. In de oude liturgie eindigde de Immanuëlprofetie uit de profeet Jesaja niet met het vers "Zie, een maagd gaat ontvangen en brengt een Zoon ter wereld en men geeft Hem de naam Immanuël", maar met de daarop volgende zin "Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij het kwaad weet te verwerpen en het goede te kiezen". De Gulden Mis wordt in Duitsland "Rorate Messe" genoemd. Een Mis die zo genoemd is omdat die Mis altijd begint met het Rorate. Vertaald luidt het bekende refrein: "Dauwt hemelen, uit den hoge en laat de wolken de gerechte regenen". ( Jes. 45,8 ) In België werd de Mis in lang vervlogen tijden: "Duvekedaalsmesse" genoemd. In de late Middeleeuwen bestond de gewoonte om tijdens het evangelie een duif neer te laten uit het gewelf als symbool voor de nederdaling van de heilige Geest over Maria. Opmerkelijk was de verscheidenheid van plaatsen van waaruit gelovigen naar Blitterswijck waren gekomen om de Gulden Mis bij te wonen, voor het eerst door de pastoor de "Boter & Honingmis" genoemd. Naast Blitterswijck waren dat de plaatsen: Wanssum, Castenray, Well, Oostrum, Melderslo, Leunen en Venray. Vier dagen eerder was de Gulden Mis opgedragen in de Paterskerk te Venray. Pastoor Van Horne had pastoor Miedema gevraagd om in zijn plaats die votiefmis op te dragen. Anders zou hij op die dag vier missen hebben moeten opdragen. Er was voor hem een uitvaartdienst bijgekomen. Voor pastoor Miedema was het de eerste keer dat hij een Gulden Mis opdroeg die door meer dan vijftig mensen werd bijgewoond. In de Paterskerk waren in totaal 196 kaarsen en theelichtjes aangestoken. In de kerk van Blitterswijck een stuk minder. Verschillende kaarsen waren aangestoken waaronder de negen kaarsen van de kandelaar van de chanoekia. De chanoekia staat normaal in de vitrine van de kerk. Er was één kaars niet aangestoken. De "ERO CRAS-kaars". De latijnse O-antifonen vormen met hun eerste letter een omgekeerd acrostichon ERO CRAS ( = Morgen zal Ik er zijn ) Die kaars werd pas aangestoken op de dag vóór 25 december.